Vizionári – konferencie o zdravotníctve, ekonomike, školstve

Vizionári

Pomáhame formovať Slovensko a tvoríme jeho víziu

12.9.2024
Aurelium, Bratislava
Vizionári v kúpeľníctve

Vízia slovenského kúpeľníctva

16.9.2024
Aurelium, Bratislava
Dekubity

Výzvy v oblasti dekubitov

30.9.2024
Aurelium, Bratislava
Vizionári v energetike
Aktuálne otázky v oblasti energetiky
Zistiť viac

Vizionari v zdravotníctve predstavujú veľmi úspešný formát, kde sa stretnú a diskutujú odborníci z oblasti zdravotníctva, autority, zdravotné poisťovne, analytici, ale i zástupcovia pacientov a iných odborníkov z verejného sektora. Cieľom tejto platformy je detailne analyzovať jednotlivé oblasti a problémy, hľadať spoločné riešenia, ale najmä posúvať zmeny správnym smerom v prospech pacienta, ale i systému. Veľkým prínosom Vizionárov je, že laická i odborná verejnosť môže sledovať diskusie online a môžu posielať svoje otázky, ktoré im panel odborníkov zodpovedá. Partnerstvo na takomto podujatí umožňuje podporiť dobré aktivity, ktoré sa snažia posúvať naše zdravotníctvo správnym smerom, kde je v centre pacient.

Hana Spitzerová
Corporate Affairs Director Boehringer Ingelheim

Zdravotná poisťovňa Dôvera hľadá a využíva rôzne cesty na budovanie vzťahov s prostredím, v ktorom pôsobí. Bez pomoci profesionálnych a skúsených partnerov by sme nedeli dosahovať želané výsledky. Vizionári, so všetkými svojimi formátmi, predstavujú platformu, ktorá nám veľmi účinne umožňuje priblížiť sa k poistencom, poskytovateľom zdravotnej starostlivosti aj ďalším relevantným partnerom.

branislav-cehlarik-vizionari-dovera

Branislav Cehlárik
PR manažér Dôvera zdravotná poisťovňa

Vizionári sa stali významnou súčasťou našej komunikačnej stratégie. Ako dlhoročný partner podujatia a svetový líder v oblasti medicínsko-technologických inovácií oceňujeme vysokú úroveň profesionality a schopnosť efektívne zapájať kľúčových aktérov slovenského zdravotníctva. Toto nám poskytuje ideálnu platformu na komunikáciu a diskusiu o našej vízii budúcnosti zdravotníctva, či už prostredníctvom panelových diskusií alebo neformálnych rozhovorov s ostatnými účastníkmi.

michal-holcik-vizionari

Michal Holčík
PR & Communications Manager Medtronic

Projekt Vizionári podporujeme pravidelne a dlhodobo. Sme radi, že okrem kvalitného networkingu nám prináša reálne výsledky v oblastiach, na ktoré sa ako biotechnologický líder zameriavame. Vysoký štandard a kvalita diskusií, výborný výber diskutujúcich – to všetko predurčuje tento formát byť jedinečnou a efektívnou platformou, ktorá združuje expertov zo zdravotníckeho prostredia, ale tiež komunitou tých, ktorí sa usilujú posunúť túto oblasť stále o čosi ďalej.
darius-richter-vizionari

Dárius Richter
Patients Associations Partner Roche Slovensko

Zlatica Puškárová

Zuzana Javorová

Roman Juraško

Za myšlienkou diskusného a konferenčného formátu Vizionári je snaha spájať verejný a súkromný sektor s cieľom dosahovať reálne pozitívne zmeny v spoločnosti. Za projektom stojí agentúra Grape PR, ktorá sa už desať rokov venuje najmä projektom z oblasti zdravotníctva. Za svoju desaťročnú históriu v spolupráci s odbornou verejnosťou a štátnymi autoritami dosiahla agentúra niekoľko pozitívnych zmien, ktoré významne ovplyvnili manažment pacientov. 

Ide najmä o projekt týkajúci sa cievnych mozgových príhod, v rámci ktorého vďaka  úzkej spolupráci verejného a štátneho sektora došlo k zadefinovaniu jasnej cesty pacienta v hyperakútnom štádiu, čo malo mimoriadne pozitívne výsledky na počet odliečených pacientov s mŕtvicou. 

Za zmienku stojí aj projekt na zvýšenie odberovej a transplantačnej aktivity na Slovensku, či projekt zvýšenia úhrad za výkon ambulantným pneumológom. Tieto a ďalšie projekty sú výsledkom diskusií a následnej kooperácie medzi odborníkmi a predstaviteľmi štátu. Uvedomujeme si, že podnecovanie tejto diskusie a následný neformálny networking, môžu viesť k pozitívnym zmenám v spoločnosti. A práve motivácia dosahovať tieto pozitívne zmeny nás inšpirovala vytvoriť  a budovať značku Vizionári, ktorá dnes patrí medzi rešpektované konferenčné formáty.