Vizionári – konferencie o zdravotníctve, ekonomike, školstve

Vizionári v zdravotníctve 2024

Dátum konania

27.5.2024

8.00 – 16.30

téma KONFERENCIE

Vizionári v zdravotníctve 2024

Celodenná konferencia

   8.00 – 8.30 REGISTRÁCIA A RAŇAJKY

   8.30 – 9.00 Diskusia s Vladimírom Balážom, predsedom Výboru pre zdravotníctvo NR SR; MUDr. Alexandrom Mayerom, PhD., MPH, MHA, riaditeľom UNB; Martinom Kultanom, generálnym riaditeľom zdr. poisťovne Dôvera

   moderujú Zlatica Puškárová, Šimon Jeseňák

   9.00 – 9.20 DISKUSIA S MINISTERKOU ZDRAVOTNÍCTVA SR
   Vízia ministerky zdravotníctva v oblasti onkológie a kardiológie na Slovensku

   moderuje Zuzana Javorová

   9.20 – 9.45 NETWORKING

   ONKOLOGICKÁ SEKCIA

   9.45 – 10.00 Výsledky exkluzívneho prieskumu verejnej  mienky k prevencii a komunikácii onkologických ochorení
   Mgr. Richard Fides, MBA, Grape PR
   Stanislava Púčková, prieskumná agentúra 2Muse

   10.00 – 10.20 Analýza dostupnosti inovatívnych liekov pre slovenského pacienta v porovnaní s ostatnými európskymi krajinami
   Ing. Iveta Pálešová, výkonná riaditeľka Asociácie inovatívneho farmaceutického priemyslu v SR

   10.20 – 10.40 Sociálne aspekty onkologických diagnóz. Ekonomický vplyv rakoviny na trh práce
   Clara Volintiru, profesorka Univerzity ekonomických štúdií v Bukurešti

   10.40 – 10.55 Desať rokov onkológie na Slovensku z pohľadu zdravotných, sociálnych a celospoločenských nákladov
   prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA, MSc. (HTA), FISAC, prorektor Slovenskej zdravotníckej univerzity

   10.55 – 11.55 DISKUSIA K ONKOLOGICKEJ SEKCII
   MUDr. Vladimír Baláž, PhD., predseda Výboru pre zdravotníctvo NR SR
   Jozef Turza, generálny riaditeľ Sekcie farmácie a liekovej politiky MZ SR
   prof. MUDr. Michal Mego, DrSc. prednosta II. onkologickej kliniky LF UK, NOÚ Bratislava
   doc. RNDr. Soňa Čierniková, PhD., koordinátorka výskumných  a vzdelávacích projektov, NOI
   Ing. Eva Kováčová, výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine
   Ing. Petra Zappe, Inovačná výskumná agentúra

   moderuje Roman Juraško

   11.55 – 12.00 PREZENTÁCIA ZÁVEROV A AKČNÉHO PLÁNU K ONKOLOGICKEJ SEKCII

   12.00 – 13.00 OBED A NETWORKING

   HYPERTENZIOLOGICKÁ SEKCIA

   13.00 – 13.20 Ako zvládnuť epidémiu artériovej hypertenzie na Slovensku
   MUDr. Anna Vachulová, PhD., prezidentka Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti

   13.20 – 14.25 DISKUSIA K ARTÉRIOVEJ HYPERTENZII
   Jozef Turza, generálny riaditeľ Sekcie farmácie a liekovej politiky MZ SR
   doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc., prednostka Kliniky kardiológie LF UK a SZU, NÚSCH, a.s. Bratislava
   MUDr. Anna Vachulová, PhD., prezidentka Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti
   MUDr. Peter Makara, MPH, prezident Slovenskej spoločnosti všeobecného a praktického lekárstva
   Ing. Mgr. Roman Mužik, PhD., MSc., manažér Odboru strategického plánovania, zdravotná poisťovňa Dôvera
   MUDr. Lucia Vitárius, MPH, riaditeľka Úseku zdravotných činností VšZP

   moderuje Zuzana Javorová

   14.25 – 14.30 PREZENTÁCIA ZÁVEROV A AKČNÉHO PLÁNU KONTROLY ARTÉRIOVEJ HYPERTENZIE

   14.30 – 14.45 Výzvy súčasnej kardiológie z pohľadu Kardiocentra AGEL
   prof. MUDr. František Sabol, PhD., MPH, MBA, generálny riaditeľ Kardiocentra AGEL Košice-Šaca

   14.45 – 15.00 COFFEE BREAK

   TECHNOLOGICKÁ SEKCIA

   15.00 – 15.15 Ako pomôžu moderné technológie pri skvalitňovaní zdravotnej starostlivosti pre pacientov s onkologickými
   a kardiovaskulárnymi ochoreniami
   Ing. Jozef Herda, Asseco Central Europe

   15.15 – 16.15 DISKUSIA K TECHNOLOGICKEJ SEKCII
   Ako urobiť z moderných technológií dobrého partnera, ktorý bude bezpečným pomocníkom v modernej medicíne
   
Ing. Jozef Herda, Asseco Central Europe
   Ing. Michal Mičjan, PhD., vedúci oddelenia organickej a lekárskej elektroniky FEI STU
   prof. MUDr. Bruno Rudinský, CSc., hlavný lekár Nitrianskeho samosprávneho kraja
   MUDr. Martin Svetlošák, PhD., Národný ústav srdcových a cievnych chorôb
   Dr. Vladimír Mičieta, Medtronic Slovakia

   moderuje Šimon Jeseňák

   16.15 – 16.30 PREZENTÁCIA ZÁVEROV A AKČNÉHO PLÁNU K TECHNOLOGICKEJ SEKCII

   16.30 ZÁVER